THAI  ภาษาไทย

จุดเด่นที่สำคัญ

ภูเก็ตแฟนตาซี ~ อาณาจักรแห่งมหัศจรรย์บันเทิงยามค่ำคืน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

(1) “หมู่บ้านหรรษา” ~ แหล่งรวมสินค้าที่ระลึกจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

(2) “ภัตตาคารมโนห์ราทอง” ~ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ใหญ่ที่สุดในโลก

(3) “การแสดงมหัศจรรย์กมลา” ~ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยยิ่งใหญ่ผสานสุดยอดเทคโนโลยีบันเทิงระดับโลกสไตล์ “ลาส เวกัส”

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) กรณีวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจเปิดบริการ เวลา 17.30 น. - 23.30 น. (กรณีเพิ่มรอบการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาเปิดให้บริการของฝ่ายรับจองบัตร

ฝ่ายรับจองบัตรเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 22.30 น. (ในวันศุกร์ ถึง วันพุธ) และตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 18.30 น. (ในวันพฤหัสบดี)

หากต้องการสำรองบัตรออนไลน์ โปรดคลิ๊ก ที่นี่ หรือติดต่อฝ่ายรับจอง
โทร: 076 385 111,076 680 888 หรือ
      076 385 000
แฟกซ์: 076 385 222,076 680 889
อีเมล: ticket@phuket-fantasea.comเวลาชมการแสดงและเวลารับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์

การแสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” แสดงวันละ 1 รอบ ณ “โรงละครวังไอยรา” ในเวลา 21.00 น. ประตูโรงละครเปิดเวลา 20.40 น. การแสดงยาวประมาณ 70 นาที

การแสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” อาจเพิ่มเป็น 2 รอบต่อวัน โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ การแสดงจะเพิ่มรอบ 19.30 น. (กรณีมี 2 รอบ) จากรอบปกติที่เวลา 21.00 น. แต่ละรอบ ประตูโรงละครจะเปิดก่อนเวลาแสดง 20 นาที

เวลา ให้บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 21.00 น. ในวันที่มีการแสดงมากกว่า 1 รอบ เวลาให้บริการจะขยายเป็น 17.30 น. ถึง 22.00 น.

 กฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติภายในปาร์ค

เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของทุกท่าน กรุณาทำความเข้าใจกับ กฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติภายในปาร์ค ดังต่อไปนี้:

บัตร

  • ลูกค้าทุกท่านจะต้องซื้อบัตรเพื่อผ่านเข้าปาร์ค และกรุณาถือบัตร 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน เมื่อเข้าปาร์ค เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ
  • บัตรสามารถนำมาใช้เฉพาะวันที่ระบุบนบัตรเท่านั้น
  • บัตรทุกใบเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือคืนเป็นเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้ และถือเป็น โมฆะ หากมีรอยฉีกขาด หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
  • ผู้ที่ถือบัตรเด็กจะต้องมีความสูงระหว่าง 100-140 ซม. (3 ฟุต 3 นิ้ว-4 ฟุต 7 นิ้ว)
  • เด็กเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. (ต่ำกว่า 3 ฟุต 3 นิ้ว) สามารถผ่านประตูเข้าปาร์ค และโรงละครได้ โดยไม่เสียค่าบัตรแต่อย่างใดซึ่งเด็กเล็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง และนั่งเก้าอี้ร่วมกับผู้ปกครองในโรงละครเท่านั้น อนึ่ง การแสดงจะมีเสียงดังจากไพโรเทคนิคอาจทำให้เด็กเล็กตกใจได้

การกลับเข้าปาร์คอีกครั้ง

ท่านสามารถออกนอกบริเวณปาร์คได้ชั่วคราวโดยขอตราประทับเพื่อกลับเข้าปาร์คที่มือก่อนออกจากปาร์ค

การแต่งกาย

แต่งกายแบบสุภาพนิยมและขอเรียนเพิ่มเติมว่าภายในโรงละครมีระบบปรับอากาศ ซึ่งอาจทำให้บางท่านรู้สึกเย็นได้

การถ่ายภาพ และการบันทึกวีดีโอ

ภายในโรงละครไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพจึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านฝากกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ ณ จุดรับฝากกล้อง ก่อนเข้าชมการแสดง หรือสามารถเลือกใช้บริการล็อคเกอร์ส่วนตัว ซึ่งสามารถเก็บกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพ และโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง

อาหาร และเครื่องดื่ม

  • งดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่ม หรือเค้กจากภายนอก เข้าในพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งรวมถึงบริเวณหน้าปาร์ค และลานจอดรถ
  • กรุณางดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าภายในโรงละครวังไอยรา
  • กรุณางดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่ม หรือเค้กเข้ามาภายในภัตตาคาร กรณีนำเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ หรือเค้กเข้ามาจะมีค่าบริการเปิดขวดและค่าบริการสำหรับเค้กที่นำเข้ามา

การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ปิด หรือ ในห้องที่มีระบบปรับอากาศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงภายในภัตตาคาร และ ภายในโรงละคร พื้นที่สูบบุหรี่มีให้บริการที่ทางเข้าด้านหน้าภัตตาคารและโถงทางออกของโรงละคร

สัตว์เลี้ยง

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขนำทางเข้าในพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งรวมถึงบริเวณหน้า ปาร์ค และลานจอดรถ ก่อนถึงทางเข้าปาร์คมีห้องรับฝากสัตว์เลี้ยงชั่วคราวให้บริการ

ความปลอดภัย

  • ไม่อนุญาตให้นำอาวุธทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่ปาร์ค
  • กรุณาเดินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยก่อนเข้าปาร์ค และฝากวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นไว้ที่เคาน์เตอร์รับฝาก เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่สวมหมวก ใส่แว่นตากันแดด หรือมีผ้าคลุมหน้า กรุณาแสดงใบหน้าให้เจ้าหน้าที่เห็นอย่างชัดเจน

ภูเก็ตแฟนตาซีขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าปาร์ค หรือ เชิญผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม หรือ คุกคามผู้อื่น ออกจากพื้นที่ปาร์คโดยไม่คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ