THAI  ภาษาไทย

สมัครงาน

ภูเก็ตแฟนตาซี กำลังแสวงหาบุคลากรที่มี ความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบความท้าทาย มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ มาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเราเพราะเราเชื่อมั่นว่าการรวมพลังกันของคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น จะสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณภาพ

หากท่านมีคุณสมบัติต่อไปนี้
  • มีความขยันหมั่นเพียร
  • มองโลกในแง่ดี
  • บุคลิกร่าเริงแจ่มใส
  • รักงานบริการ
  • ชอบการเปลี่ยนแปลง
  • มีนิสัยรักความสนุกสนาน
  • รักการพัฒนา
  • มีน้ำใจช่วยเหลือ

สนใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา กรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

99 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150

หรือ ส่งทาง email : hr@phuket-fantasea.com

หากตำแหน่งงานที่ระบุไว้ ไม่ตรงตามประสบการณ์ หรือความสนใจของท่าน ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านเพิ่มเติม เพื่อทางบริษัทจะได้พิจารณาตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมให้กับท่านต่อไป

 

ตำแหน่งงาน ระดับผู้บริหาร

Executive/Management Level Positions Available
ผู้อำนวยการการเงิน/Director of Finance 1
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์/Public Relations 1
ผู้จัดการภัตตาคาร/Foob & Beverage 2
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร/Human Resources Development 1
ผู้จัดการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์/International Relation 1
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง-ทั่วไป/Maintenance 1
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมยานยนต์/Vehicle Maintenance 1
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/Human Resources 1
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม/Training Manager 1
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการคุณภาพ(ผู้จัดการปาร์ค) 2
Executive Chef 1
ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า/Electrical Manager 1
ผู้จัดการบาร์ 2
รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร/Human Resources Development 2
ผู้จัดการฝ่ายบริการต้อนรับ 1
ผู้จัดการฝ่ายขาย/Sales Manager 5
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง-ศิลป์/Maintenance 1
ผู้จัดการฝ่ายเครื่องปรับอากาศ 2
ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก 1
ผู้จัดการซักรีด 1
ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 1
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 1
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สมุห์บัญชี 2
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ 1
ผู้จัดการฝ่ายบริการความสะอาด 1
ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1

ตำแหน่งงาน ระดับพนักงานทั่วไป

Staff Level Positions Available
Interior Designer/จิตรกรรม/Graphic Designer 5
พนักงานฝ่ายศิลปการแสดง/Cast 30
พนักงานฝ่ายเครื่องจักรกล/Automation 45
พนักงานฝ่ายก่อสร้าง/Construction 20
พนักงานฝ่ายบัตร/Ticketing 5
พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ/Transfer Services 15
พนักงานฝ่ายเทคนิคแสง/ช่างอิเลกทรอนิกส์ 5
พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย 10
พนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 3
พนักงานฝ่ายพัฒนาศิลป์ 40
ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ(International Public Relations Manager) 1
Programmer 3
พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย 10
เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานการตลาด 25
พนักงานฝ่ายกิจกรรม 5
พนักงานฝ่ายเทคนิคออโทเมชั่น 5
พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง-ทั่วไป 10
ช่างเขียนแบบก่อสร้าง 2
ช่างไฟฟ้า 10
ช่างแกะโฟม 10
พนักงานฝ่ายเทคนิคเสียง 5
พนักงานฝ่ายศิลปกรรม 5
ล่ามภาษาจีน/ล่ามภาษาอังกฤษ 3
Web Designer 2
Product Desing 2
พนักงานแคชเชียร์ 5
พนักงานฝ่ายสินค้าที่ระลึก 10