THAI  ภาษาไทย

หมู่บ้านหรรษา

หมู่บ้านหรรษา แหล่งรวมสินค้าที่ระลึกจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย “หมู่บ้านหรรษา” รอต้อนรับผู้มาเยือน ด้วยสีสัน ความสนุกสนาน และสารพันบันเทิง
ของอาณาจักรแห่งนี้ พร้อมไปกับอัธยาศัยไมตรีจิตของพวกเราชาเมืองกมลา

ขณะที่ท่านกำลังชื่นชมสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ของร้านค้าต่างๆใน “หมู่บ้านหรรษา” ที่มีรูปลักษณ์และการตกแต่งแตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาของช่างฝีมือชาวไทยจาก แต่ละภูมิภาคแล้ว ท่านยังจะได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าไทยที่มีคุณภาพสูง สินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด อาทิ อัญมณีงามล้ำค่า ผ้าไหมไทย สินค้าหัตถกรรมหลากประเภท เสื้อยืดหลากสีสัน สินค้าที่ระลึกจากภาคต่างๆ ผลิตภัณฑ์รูป “ช้าง” และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนั้นแล้ว ท่านจะได้ชื่นชมความสามารถของช่างฝีมือชาวไทย กับการสาธิตประดิษฐ์งานศิลปหัตถกรรมต่างๆ มากมาย ร่วมสนุกไปกับสีสันสดใสในขบวนพาเหรดเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นบ้านไทย การแสดงประยุกต์ และการแสดงงดงามตระการตาที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ สนุกสนานกับเกมสุดหฤหรรษ์ ในถ้ำหนุมาน ชมการแสดงที่หลากหลายตลอดราตรี ที่เราเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่าน