“ไอยรา” ช้างวิเศษของเรา พร้อมให้บริการ
แนะนำท่านสู่ขั้นตอนการสำรองบัตร

ก่อนทำการสำรองบัตร ขอความกรุณา
อ่านข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้
 
สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะจองบัตรในวันเดียวกับวันชมการแสดง (หลังจากเวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ) กรุณาโทรติดต่อฝ่ายรับจองบัตรโดยตรง
  
ฝ่ายรับจองบัตร
Notification

ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจภูเก็ตแฟนตาซี
หากท่านต้องการสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ ฝ่ายรับจองบัตร โทร. 076 385 111, 076 680 888
แฟกซ์ 076 385 222, 076 680 889 อีเมล ticket@phuket-fantasea.com

Thank you for your kind interest in Phuket FantaSea.
For reservation, please contact Tel: 076 385 111, 076 680 888 Fax: 076 385 222, 076 680 889
Email: ticket@phuket-fantasea.com


ฝ่ายรับจองบัตร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:30-18:30 น.
Reservation Office 09:30-18:30 hrs, everyday     
   
     
   
     
 
ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี (หากวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจเปิดให้บริการตามปกติ) ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึง 23.30 น.
 
     
   
   
     
  ฝ่ายรับจองบัตรเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 22.30 น. (ในวันศุกร์ ถึงวันพุธ) และ ตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 18.30 น. (ในวันพฤหัสบดี)
 
     
   
   
     
 

การแสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” แสดงวันละ 1 รอบ ณ “โรงละครวังไอยรา” ในเวลา 21.00 น.
ประตูโรงละครเปิดเวลา 20.40 น. การแสดงยาวประมาณ 70 นาที

การ แสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” อาจเพิ่มเป็น2 รอบต่อวัน โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ การแสดงจะเพิ่มรอบ 19.30 น. (กรณีมี 2 รอบ) จากรอบปกติที่เวลา 21.00 น. แต่ละรอบ ประตูโรงละครจะเปิดก่อนเวลาแสดง 20 นาที

เวลาให้บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 21.00 น. ในวันที่มีการแสดงมากกว่า 1 รอบ เวลาให้บริการจะขยายเป็น 17.30 น. ถึง 22.00 น.

 
     
   
   
     
 
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมทุกชนิดในปาร์คอย่างสบายๆ หากท่านจองบัตรชมการแสดงรอบ 21.00 น. รอบ 19.30 น. พร้อมอาหารค่ำ หรือกรณีชมโชว์อย่างเดียว กรุณาเดินทางมาถึงก่อนเวลา 18.30 น. หรือควรเดินทางมาถึงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มการแสดง สำหรับท่านที่ใช้บริการชมการแสดงในรอบอื่นๆ ควรเดินทางมาถึงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มการแสดง