เนื่องจากที่นั่งที่ดีเป็นที่ต้องการของผู้ชม เราจึงแนะนำให้ท่านจองบัตรล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถจองได้ก่อนวันเข้าชมถึง 6 เดือนฝ่ายรับจองบัตรเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 22.30 น. (ในวันศุกร์ ถึง วันพุธ) และตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 18.30 น. (ในวันพฤหัสบดี)

หากต้องการสำรองบัตรออนไลน์ โปรดคลิ๊ก ที่นี่ หรือติดต่อฝ่ายรับจอง โทร: 076 385 111,076 680 888 หรือ 076 385 000 แฟกซ์: 076 385 222,076 680 889 อีเมล: ticket@phuket-fantasea.comท่านสามารถรับบัตรได้ที่บู๊ธจำหน่ายบัตรภูเก็ตแฟนตาซีในวันที่เข้าชมการแสดง แต่สำหรับรายการสำรองบัตรที่ยังไม่ได้ชำระเงิน กรุณาติดต่อรับบัตรก่อนการแสดงเริ่มอย่างน้อย 1 ชั่วโมง มิเช่นนั้น ที่นั่งที่ท่านสำรองไว้จะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรดอ่านหัวข้อ “การยกเลิกการจองบัตร” และ “การขอคืนเงิน”) โปรดแจ้งชื่อที่ท่านใช้จองบัตรให้พนักงานทราบ พร้อมกับรหัสจองบัตรท่านสามารถชำระค่าบัตร ค่าสินค้า และบริการต่างๆ ในปาร์คด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตหลักต่างๆ ได้ ในกรณีชำระด้วยเงินสด เรารับทั้งเงินบาท และสกุลเงินหลักต่างๆ (ดอลลาร์สหรัฐฯ เยน ปอนด์ ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สิงคโปร์ หยวน และ ดอลลาร์ไต้หวัน) ท่านสามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่บู๊ธของธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ก่อนถึงทางเข้าปาร์คท่านจะต้องยกเลิกการจองบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันเข้าชม หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ 50 รวมถึงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมจากทางธนาคารด้วย หากท่านไม่มาชมการแสดงในวันที่จอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี