ภูเก็ตแฟนตาซี ~ อาณาจักรแห่งมหัศจรรย์บันเทิงยามค่ำคืน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

(1) “หมู่บ้านหรรษา” ~ แหล่งรวมสินค้าที่ระลึกจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย
(2) “ภัตตาคารมโนห์ราทอง” ~ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ใหญ่ที่สุดในโลก
(3) “การแสดงมหัศจรรย์กมลา” ~ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยยิ่งใหญ่ผสานสุดยอดเทคโนโลยีบันเทิงระดับโลกสไตล์ “ลาส เวกัส”
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) กรณีวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจเปิดบริการ เวลา 17.30 น. - 23.30 น. (กรณีเพิ่มรอบการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง) หากต้องการติดต่อฝ่ายรับจองบัตร และเวลารับจองบัตร กรุณาคลิ๊ก ที่นี่

การแสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” แสดงวันละ 1 รอบ ณ “โรงละครวังไอยรา” ในเวลา 21.00 น. ประตูโรงละครเปิดเวลา 20.40 น. การแสดงยาวประมาณ 70 นาที

การแสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” อาจเพิ่มเป็น 2 รอบต่อวัน โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ การแสดงจะเพิ่มรอบ 19.30 น. (กรณีมี 2 รอบ) จากรอบปกติที่เวลา 21.00 น. แต่ละรอบ ประตูโรงละครจะเปิดก่อนเวลาแสดง 20 นาที

เวลา ให้บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 21.00 น. ในวันที่มีการแสดงมากกว่า 1 รอบ เวลาให้บริการจะขยายเป็น 17.30 น. ถึง 22.00 น.